HEM  FÖRETAGET  KONTAKT

 

 

FÖRETAGET


BLK Borås Elkonsult AB är ett tekniskt konsultföretag med inriktning på elteknik, belysning, tele- och säkerhetssystem.
Företaget verkar inom byggprocessens alla faser från ide, utredning över projektering och kontroll, besiktning till drift och underhåll.
Vi svarar för helhetslösningar i stora som små projekt och kan erbjuda våra kunder tjänster från det mindre företagets flexibla och personliga engagemang.

Vi strävar vi efter att uppnå en långsiktig kundrelation för att öka kunskaperna om kundens behov och därmed större möjligheter att föreslå goda lösningar.


KVALITET

Att utefter kunders krav utföra konsulttjänster till ekonomiska driftsäkra och väl fungerande tekniklösningar.

MILJÖ

Verksamheten utgår med inriktning mot att påverka och begränsa framtida miljöproblem och att säkerhetsställa en god arbetsmiljö för den verksamhet som kommer att bedrivas i eller i anslutning till dessa energieffektiva byggnader.
Våra uppdrag utförs efter uppställda miljökrav, gällande miljölagstiftning, föreskrifter och relevanta kundkrav med målsättning att det leder till goda tekniska och ekonomiska lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2018 BLK Borås Elkonsult AB. All rights reserved. All content on this Web site is proprietary.