HEM  FÖRETAGET  KONTAKT

 

 

BLK Borås Elkonsult AB är ett tekniskt konsultföretag med inriktning på elteknik, belysning, tele- och säkerhetssystem..

 

Företaget verkar inom byggprocessens alla faser från ide, utredning över projektering och kontroll, besiktning till drift och underhåll.
Vi svarar för helhetslösningar i stora som små projekt och kan erbjuda våra kunder tjänster från det mindre företagets flexibla och personliga engagemang.
Vi strävar vi efter att uppnå en långsiktig kundrelation för att öka kunskaperna om kundens behov och därmed större möjligheter
att föreslå goda lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2018 BLK Borås Elkonsult AB. All rights reserved. All content on this Web site is proprietary.

 

 

Miljö 

Verksamheten utgår med inriktning mot att påverka och begränsa framtida miljöproblem.
 

 

 

Våra uppdrag utförs efter uppställda miljökrav, gällande miljölagstiftning, föreskrifter och relevanta kundkrav
med målsättning att det leder till goda tekniska och ekonomiska lösningar.